Tips för att lyckas med tomatodling

Lyckas med dina tomater

Först och främst måste du välja sorter som passar i din region. Lokala trädgårdshandlare, plantskolor eller erfarna trädgårdsmästare kan informera dig och ge förslag. Köp friska utsättningsplantor och plantera dem i väl förberedd jord och där det är mycket soligt. Tomater har djupa rötter så gräv åtminstone ner till 60 cm djup och blanda in kompost.

Vattna rikligt efter det att du har satt plantorna och låt dem inte torka ut. Ungefär 6 veckor efter planteringen ska du tillsätta ett kväverikt gödselmedel. Gödsla sedan sparsamt så att bladverket inte växer mer än tomaterna.

Allt eftersom plantorna växer så binder du upp dem. Du kan använda olika metoder för detta. Informera dig om dessa på plantskolor eller i trädgårdsbutiker. Gödsla med mycket organisk materiam, och vad du än gör så låt inte plantorna torka ut.

Se upp och skydda dem mot insektsangrepp. Var extra observant på Manduca quinquemaculata, en stor larv som speciellt angriper tomatplantor.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer