Rätt tidpunkt för att lufta din gräsmatta

Skaffa kunskap om din gräsmatta

Det finns två sorters gräs för gräsmattor; för den varma säsongen och för den kalla. Gräs för den varma säsongen börjar växa aktivt på sommaren. Om du luftar en sådan sent på våren eller tidig sommar så kommer hålen som uppstår snabbt växa igen.

Kall-säsongs gräs vaknar till liv under tidig höst och växer kraftigt när det är svalt och reducerar kampen mot ogräs på hösten. Stark tillväxt hjälper gräsmattan att ta igen sig efter luftningen. Att se upp med om man höstluftar: Programmera luftningen så att det är fyra veckor kvar innan frosten sätter in.

Typer av gräs i gräsmattor under varma säsongen vilka ska luftas sent på våren/tidigt på sommaren:

 • Bahia gräs
 • Bermudagräs
 • Buffalo gräs
 • Centipede gräs
 • St. Augustinegräs
 • Zoysia gräs

Typer av gräs i gräsmattor under kalla säsongen, vilka ska luftas sent på hösten:

 • Creeping bentgräs
 • Fescue (hårt, rött, långt)
 • Kentucky bluegräs
 • Rough bluegräs
 • Ryegräs (ett-åriga och perenner)

Luftningen varierar beroende jordtyp
Olika sorters jord behöver luftning olika ofta. Lerjord blir lättare kompakt och ska luftas minst en gång om året. Sandig jord kan du också lufta varje år men det räcker att göra det vartannat. I torrt klimat förbättras tillväxten och den blir friskare om du luftar den två gånger om året. Om du ofta kör på din gräsmatta eller om den används som parkeringsplats lufta en gång om året.

Tips för när det är bra att lufta

 • När du vet att du snart ska lufta gör det precis innan du gödslar eller nyår. Luftning skapar hål som näringsämnen och frön kan använda sig av för att tränga ner i jorden.
 • Bekämpa ogräs innan du luftar, eftersom luftningen kan sprida ogräsfrön eller bitar av ogräsrötter.
 • Vänta minst ett år med luftning på en nyplanterad gräsmatta , så gräset får tid att ta sig.
 • Lufta medan jorden är fuktig, men inte blöt. Piggarna på luftaren tränger längre ner i fuktig jord, men blöt jord fastnar på piggarna. För att ha rätt fuktighet ska din gräsmatta absorbera 2,5 cm vatten – som kommit genom regn eller vattning – innan den luftas. Det kan betyda att du måste vattna den i en timme dagen innan du luftar den och om jorden är hård kortare perioder i flera dagar innan.
 • Undvik att lufta när det är torka eller mycket varmt. Om du luftar under sådana omständigheterna stressar du gräsmattan då värmen torkar ur jorden.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer