Ultraljudsskrämma mot gnagare

Ultraljudsskrämma mot gnagare 80² & 150m²

  • Endast för inomhusbruk
  • Avskräckaren kräver inget underhåll.
  • Ljudet är fullständigt ohörbart för människor och husdjur som inte är gnagare.
Tillgängliga storlekar:
    • 150kvm
    • 80kvm

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Beskrivning

Ultraljudsskrämma mot gnagare avger högfrekventa ljudvågor som avskräcker gnagarna från hemmet

Användning

1. Sätt avskräckaren i det lägre uttaget i ett vägguttag på 220V i det rum där det misstänks finnas gnagare.
2. Det gröna LED-ljuset längst upp på enheten tänds och ett mjukt ”surr” avges för att visa att den fungerar som den ska.
3. Placera enheten på golvet eller på en säker, plan yta och peka högtalarna mot området där det är gnagare. Observera att ultraljudet inte går igenom väggar eller möbler, så flytta undan alla föremål som står i vägen för enheten.
4. Det behövs minst en enhet i varje rum, vilket är tillräckligt för att täcka upp till 80m². För optimal bekämpning av gnagare kan du placera en enhet till i varje rum eller utrymme där du ser tecken på gnagare och låta enheten vara på dag och natt.

Så här effektiviserar du bekämpningen:

– Se till att mössen och råttorna inte har tillgång till mat, förvara all mat i slutna behållare och håll utrymmen för matlagning och intag av måltider rena. – Täpp till alla hål och öppningar där möss eller råttor kan komma in i huset. Avskräckaren kräver inget underhåll.

Om den behöver rengöras torkar du av utsidan av enheten med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte starka rengöringsmedel eller kemikalier. Ta ur väggkontakten innan rengöring. Kassera alla delar på ett lämpligt och säkert sätt och i enlighet med nationella bestämmelser och lokala miljönormer.

– Använd aldrig avskräckaren i närheten av husdjur som är gnagare, exempelvis möss, råttor, hamstrar, ökenråttor, marsvin, kaniner, ekorrar eller illrar.
– Koppla bort strömmen från avskräckaren när den inte används. – Försök inte plocka isär och montera ihop avskräckaren.
– Om strömsladden är skadad bör den ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller liknande kvalificerad person.
– Använd inte avskräckaren i våta eller fuktiga utrymmen, doppa den inte i vatten eller annan vätska.
– Täck inte över avskräckaren när den används.
– Håll avskräckaren borta från värmekällor såsom element, kaminer, ugnar och öppna spisar.
– Ultraljudet påverkar inte elektronisk utrustning

Relaterade produkter