Stroller Trippel Effekt

Effektivt ogräsmedel

  • Unikt och patenterat bekämpningsmedel
  • Snabbare
  • Högre effekt under längre tid
  • Räcker till dubbelt så stor yta
  • Mindre miljöpåverkan
  • Sammansättning: Ättiksyra 6 %
Tillgängliga storlekar:
    • 5L

När

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Mars

September

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Mars

September

Oktober

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Ej lämplig

Möjlig användning

Optimal användning

Beskrivning

Stroller har tagit fram ett högeffektivt bekämpningsmedel mot ogräs som håller dina odlingar, rabatter och gräsmattor fria från inkräktande ogräsplantor och annan oönskad vegetation. Till skillnad från andra vanliga bekämpningsmedel, eller med enbart ättiksyra som aktiv ingrediens, innehåller Stroller Trippel Effekt en NWS Booster och endast 6 % ättiksyra, vilket gör att effekten höjs avsevärt samtidigt som bekämpningen blir mer långtidsverkande. Detta innebär i sin tur att Trippel Effekt räcker betydligt längre och till större ytor. Resultatet blir en ren och fin trädgård – utan ogräs eller spridning av växter som tar både energi och plats från växterna som du försöker odla. Ogräsmedlet används med fördel i trädgårdar, parker eller på andra allmänna platser. Det går till exempel bra att bekämpa ogräs på grusplaner eller gräsmattor, men också på ytor med betong eller asfalt. Hemma i trädgårdar eller på uteplatser är det vanligt förekommande med ogräs som tränger upp mellan stenplattor och i rabatter. Här är Stroller Trippel Effekt en effektiv lösning som håller plattor och rabatter snygga och städade från ogräs och andra oönskade växter.

Användning

Appliceringsmetod: Spraya

Börja med bekämpningen av ogräset så tidigt som möjligt på säsongen, gärna innan rötterna har fått ordentligt fäste i jorden. Du behandlar hela ogräsplantan och ända ner till rötterna genom att spruta in Stroller Trippel Effekt med en hand- eller ryggspruta. Tänk på att arbeta nära plantan så att vinden inte för med sig delar av bekämpningsmedlet, vilket riskerar att angripa omgivande plantor som du vill bevara.

Dosera efter behov och efter plantans storlek.

Samma behandling ska upprepas upp till max sex gånger per säsong och med minst sju dagars intervall mellan behandlingarna.

Dosering:

0,2 – 1,0 dl/m2 beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod Optimalt resultat får du vid användning under månaderna April – Augusti

Registreringsinformation

Säkerhetsdatablad

Relaterade produkter