Natria Silverfiskfälla

Idealisk fälla för att upptäcka förekomst av silverfisk

  • Utan insektsmedel
  • Verkar i upp till 8 veckor
Tillgängliga storlekar:
    • 2st

När

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

Ej lämplig

Möjlig användning

Optimal användning

Beskrivning

Fällan är idealisk för att upptäcka förekomst av silverfisk. Silverfisk attraheras av socker och stärkelse och kan förstöra både papper och textiler, speciellt i fuktiga miljöer.

Användning

Ta ut fällan ur förpackningen och avlägsna skyddsfolien. Vik fällan som en triangel enligt bilden i bruksanvisningen. Fäst ihop triangeln med den självhäftande fliken genom att fästa den utanpå triangeln.
Placera därefter fällan i närheten av de platser där silverfiskarna finns, gärna i ett hörn. Från det att fällan har tagits i bruk är den verksam under åtta veckor. Därefter kasserar du den i hushållsavfallet.

Relaterade produkter