Myrr Myrsirap

Koncentrerad myrbekämpning på tub

  • Sammansättning: Imidakloprid 0,03 vikt-%
  • Mot myror
  • Används inomhus & utomhus
  • Hela boet bekämpas
  • Innehåller Bitrex
Tillgängliga storlekar:
    • 4g

När

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Ej lämplig

Möjlig användning

Optimal användning

Beskrivning

Med Myrr Myrsirap får du full flexibilitet i jakten på myrorna som har invaderat ditt hem i liten eller stor skala. Det är ett effektivt sätt att angripa alla sorters myror – även tropiska – vilket gör den till en användbar produkt att ha med sig på resor till tropiska länder. Myrr Myrsirap är ett långtidsverkande bekämpningsmedel som lämpar sig bäst för inomhusbruk, men som även kan användas i utomhusmiljöer i nära anslutning till huset. Undvik att applicera bekämpningsmedlet nära avlopp, eller på ställen där det kan sköljas bort av regnet. Genom att lägga en tegelsten eller blomkruka över myrsyran skyddar du andra insekter från att komma åt lockmedlet. Se dock till att myrorna fortfarande kan komma åt sirapen.

Myrr Myrsirap bekämpar hela boet

Det är lätt att tro att myrsirapen endast tar kål på de myror som tar sig till dropparna som du har applicerat men sanningen är att den största bekämpningen sker i själva myrboet dit myrorna bär med sig lockmedlet. Detta gör Myrr Myrsirap till en effektiv bekämpning av alla myror. Boet bör vara helt utrotat inom 2–6 veckor och om du fortfarande hittar myror efter så pass lång tid kan det vara nödvändigt att göra om processen för att få ett helt myrfritt hem.

Användning

Appliceringsmetod: Applicera Öppna tuben och kläm ut små droppar av Myrr Myrsirap på cirka 1 cm i diameter vardera. Placera dropparna längs myrstigarna. Vid användning utomhus, applicera inte nära avlopp eller där det finns risk att dropparna sköljs bort vid regn eller rengöringsvatten. Vid användning inomhus placeras dropparna längs myrstigar. Vid användning utomhus placeras dropparna i sprickor och springor och längs myrstigar på terrasser, gångar, verandor, ingångar till skjul, garage etc. Om boet är placerat i stenbelagd yta (t.ex. plattor eller betong) kan produkten placeras direkt i myrboets ingång. Vid användning utomhus skydda produkten från bin och väder genom att täcka över med t.ex. en blomkruka eller en tegelsten. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet. Stäng tuben efter användning.

Effekt syns inom 7 dagar, boet blir helt bekämpat inom 2-6 veckor, beroende på hur stort angreppet är. Om myrorna finns kvar kan det vara nödvändigt att behandla igen. Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Dosering:

Använd 1 droppe (ca 1 cm i diameter) per m2 eller löpmeter, vilket motsvarar 200 mg produkt. Vid direkt behandling av myrboet injiceras 2 g (motsvarar en halv tub eller 10 droppar) direkt i boets ingång. Använd max 2 g produkt (10 droppar) per myrbo. Att tänka på: Läs etiketten före användning och följ bruksanvisningen. Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning. Förhindra åtkomst till bete för barn och djur. Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin. Applicera produkten i skydd från direkt solljus och värmekällor (placera t.ex. inte vid element). Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat. Om angreppet kvarstår trots att instruktionerna på etiketten har följts, kontakta en professionell skadedjursbekämpare. Undvik långvarig användning av produkten.

Registreringsinformation

Säkerhetsdatablad

Relaterade produkter