Myrr Extra

Effektiv bekämpning av myror utomhus

  • Sammansättning: Imidakloprid 0,05 vikt-%
  • Effektivt granulat som bekämpar myror utomhus
  • Långtidsbekämpning av myrorna
  • Produkten innehåller förutom aktiv substans också sockerbete
  • Utrotar hela myrboet
  • Innehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjur
Tillgängliga storlekar:
    • 200g

När

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Ej lämplig

Möjlig användning

Optimal användning

Beskrivning

Myrr Extra är ett långtidsbekämpande myrmedel som ökar chanserna för ett helt myrfritt hem. Dess unika granulering gör det enkelt att applicera medlet i sprickor och springor där myrorna ofta syns till. Det får ej användas på jord, gräsmattor eller i rabatter, men med fördel på trädgårdsplattor, betong eller asfalt. Populära platser för myror brukar vara terrasser, trottoarer och verandor, runtomkring bostadshus, förråd eller garage. Strö ut så fort du ser myrorna ansamlas.

Genom att vara snabb med att strö ut Myrr Extra så fort du ser myror ansamlas skapar du goda förutsättningar för att bli kvitt myrorna innan de tar sig in i huset. Produkten innehåller en blandning av ett sockerbete som drar till sig myrorna samt en biocid som bekämpar myrorna. Det är inte bara myran som kommer i kontakt med myrmedlet som bekämpas, utan genom att bära med sig medlet tillbaka till boet fortsätter bekämpningen även där, vilket innebär du kan utrota hela boet. Myrr Extra är särskilt effektivt mot svartmyror.

Användning

Appliceringsmetod:  Strö ut
Applicera max 8 g = 14 ml produkt per myrbo.
Om boet finns i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) applicera granulatet direkt i boets ingång(ar).
Om det finns flera ingångar till boet bör dosen på 8 g delas upp lika mellan ingångarna. Högst 2 bon får behandlas samtidigt.

Så använder du Myrr Extra
Detta granulerade myrmedel levereras i en smidig burk som du helt enkelt kan skruva av locket på för att strö ut innehållet. Du ska maximalt applicera 8 gram för ett helt myrbo och fördela detta över de ingångar och utgångar till boet som du hittar. Detta bör vara tillräckligt för total utrotning av myrboet och för fullständig bekämpning kan det ta upp till hela två månader. Om du upplever att myrorna finns kvar efter bekämpningen kan du strö ut en andra dos med myrmedel.

Tänk på att försöka strö ut granulatet direkt i boets ingångar och endast i områden som är skyddade från regn, eftersom regnet kan spola med sig bekämpningsmedlet.

EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.

 

 

Registreringsinformation

Säkerhetsdatablad

Relaterade produkter