Myrr D

Myrr D – ett förebyggande bekämpningsmedel

  • Sammansättning: Deltamethrin 0,05 vikt-%
  • Mot myror och andra insekter
  • Långtidsverkan upp till 6 veckor
  • Endast för utomhusbruk
  • För bekämpning av krypande insekter omkring byggnader
Tillgängliga storlekar:
    • 250g

När

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

April

September

Maj

Juni

Juli

Augusti

Ej lämplig

Möjlig användning

Optimal användning

Beskrivning

Myrr D är lösningen för dig som vill hindra myrorna att komma in i huset från första början. Detta klassiska pulver från Myrr kan du enkelt strö ut där du ser myror, runt in- och utgångar eller längs med springor och sprickor där myrorna gärna rör sig. Myrr D har en direkt bekämpande effekt och bildar dessutom en barriär för att hindra – inte bara myror utan även andra insekter som till exempel gråsuggor – att invadera huset. Myrmedlet lämpar sig endast för utomhusbruk och i anslutning till din bostad eller andra byggnader, såsom förråd eller garage. Bli kvitt både myrinvasioner och andra ovälkomna gäster som brukar växa i antal under sommaren, och njut av ett myrfritt hem.

Förebygger invasioner tidigt Till skillnad från många andra myrmedel är Myrr D anpassat för att bilda en barriär så myror och dylikt inte passerar utan att bli bekämpade. Således är detta ett mycket effektivt bekämpningsmedel att strö ut runt huset så fort du anar att myrorna börjar marschera åt ditt håll. Detta resulterar förhoppningsvis i en sommar utan angrepp från skadeinsekter och du kan slippa ett ständigt krig med diverse bekämpningsmedel när de redan har tagit sig in i huset.

Användning

Användning:

Det är inte svårare än att vända burken upp och ner för att på så sätt sprida bekämpningsmedlet. För en normal dos som ligger runt 2 gram ska du vända burken 3 gånger, utan att klämma på den. Strö pulvret där du har upptäckt insekterna du vill bekämpa och om du hittar öppningar och håligheter där du ser att myror och insekter försvinner ner i, bör du fördela dosen jämnt mellan öppningarna. Myrr D är långtidsverkande och efter applicering är myrmedlet aktivt i upp till sex veckor.

Att tänka på:

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur. Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D med extra stor försiktighet.

Registreringsinformation

Säkerhetsdatablad

Relaterade produkter