Problem med myror ?

Snabba och effektiva lösningar

Myror är charmiga i naturen, men att ha dem på köksbordet, i badrummet eller på terrassen gör ingen människa glad. Myrr är Sveriges mest köpta myrmedel och här berättar vi om några enkla och effektiva sätt att bli av med myrproblemet, inomhus såväl som utomhus.

Myrskolan – Sveriges vanligaste myror


Rödmyran (Formica rufa) kallas även skogsmyra och stackmyra. Den är ca 5-12 mm lång med röd färg på mellankroppen och svart i övrigt. Rödmyran saknar gadd, men har i gengäld kraftiga käkar och om den känner sig hotad kan den bitas och spruta in myrsyra i såret med bakkroppen.Myrsyran svider, men är i normala fall inte farlig för människan.

Rödmyran lever i stackar som kan bli uppåt två meter höga och innehålla från 100 000 till en miljon myror. Ofta kan samhällena bestå av flera närliggande stackar med flera drottningar.

Att ha rödmyror på tomten kan upplevas som obehagligt, inte minst med tanke på den stora mängden myror det handlar om och att flera stackar kan uppstå med tiden.

Svartmyra (Lasius niger), även kallad svart tuvmyra eller trädgårdsmyra, är en av de vanligaste myrarterna i Sverige. Den är helt svart och ca 2-15 mm lång.Boet finns ofta under stenplattor, runt husgrunder, i rabatter och liknande.

Svartmyrorna lämnar kolonin och ger sig på jakt efter föda, vilket kan ställa till problem om de hittar mat inomhus eller på terrasser. De skapar ett doftspår hela vägen tillbaka till samhället och sedan dröjer det inte länge förrän hundratals myror kommer tillbaka.

Om svartmyrorna hittar mat inomhus lockar de snart in fler myror och skapar känslan av att huset är invaderat av myror. Bästa sättet att förebygga problem är hålla rent och undvika gamla fläckar med socker eller att låta sötsaker eller mat stå framme för länge.

Faraomyran (Monomorium pharaonis) är gulaktig med mörk bakkropp och är ca 2-5 mm lång. Den härstammar från tropikerna och trivs bäst vid en temperatur runt 27-30 grader och i Sverige är den helt beroende av inomhusklimat för att överleva.

Faraomyran är en allätare som älskar sötsaker och proteinrika livsmedel som rått eller tillagat kött. Den trivs där det finns livsmedel och i hemmets kök. Eftersom faraomyran är så liten tar den sig ganska enkelt in i byggnader. Den bildar många små bon och är därför svår att lokalisera och besvärlig att bekämpa.

Myror attraheras av sötsaker

Myror attraheras av sötsaker, så prova med att inte ha frukt eller sötsaker framme om myrorna har tagit sin in i huset på jakt efter mat.

Myror dras till vatten

Myror dras till vatten, så var noga med att torka ordentligt på diskbänken, i handfatet eller badrummet.

Myror lämnar doftspår

Myror lämnar ett doftspår efter sig när de letar efter mat, så att andra myror kan följa efter. Var därför extra noga med att torka av golvet där du har sett myrorna med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Lämna inte matrester

Var extra noga med att inte låta matrester eller annat som lockar till sig myror ligga åtkomligt – gå ut med soporna regelbundet.

Är Myrr farligt?

Myrr är bekämpningsmedel med aktiva ingredienser som dödar myror antingen vid direktkontakt eller långtidsverkande. Det ska därför hanteras med försiktighet. Följ alltid bruksanvisningarna på förpackningen och förvara alltid myrmedel utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara inte tillsammans med mat eller foder.Om ditt barn har fått i sig myrmedel, ring 112 och begär giftinformation.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Myrrprodukter ska inte användas på gräsmattor, växter eller i odlingar. Om du har myror i trädgården, använd sockergranulatet Myrr Extra på gångar eller terrassen så tar myrorna med betet till boet.

 


Frågor om Myrr:

  • Vid akut förgiftning, ring 112 och begär giftinformation
  • Vid allmänna frågor om myrmedels giftighet, ring Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00
  • Vid allmänna frågor, ring SBM LifeScience måndag-fredag 8-16 på telefon 040-41 81 80 eller kontakta oss via mail på sweden.info@sbm-company.com

Allmänt om myror:

I Sverige finns ca. 60 arter och bland de vanligaste räknas röd skogsmyra, hästmyra och svartmyra. Svartmyran, eller trädgårdsmyran som den också kallas, bygger sitt bo i marken och kan finnas både under stenplattorna, i rabatten och i gräsmattan.
Myrorna är allätare och äter bl.a. andra insekter och växtsafter. Om du har myror i trädgården, så är det en god idé att lokalisera myrboet för att se var myrorna kommer ifrån. Utrotning av hela myrstacken stoppar invasionen av myror helt och hållet, men tänk på att även myror fyller in funktion i naturen. De håller rent och utgör föda för t.ex. fåglar och igelkottar. Utrota därför inte myrstackar i onödan. Myrstackar ute i skogen eller långt ifrån byggnader bör lämnas ifred.