Lufta – hemligheten med att skapa en frisk gräsmatta

Vad är luftning?

När du luftar en gräsmatta gör du hål i den och i jorden under den, antingen genom att trycka ner piggar i gräset och jorden, eller genom att dra upp små pluggar av jord; kallas för “coring”.

Resultat av luftningen:

  • Syre når ner till gräsets rötter och i jorden.
  • Gödsel och näring tränger ner i jorden och kommer i kontakt med rötterna.
  • Vatten absorberas mer effektivt och upptas lätt av rotsystemet.
  • Jorden luckras upp.

Luftning behövs
Om du låter gräset vara i fred växer det och blir högt och tovigt och rötterna letar sig djupt ner. Dessa djupgående rötter bildar tovor av gräs vilket gör gräset härdigt så det klara att stå emot sommarhetta och torka utan problem. Men som vanlig husägare låter man emellertid inte gräset vara i fred. I stället klipper, ansar och friserar man det, vårdar det så det ser ut som en svepande, blänkande grön matta. Dessa aktiviteter för att få fram en frodig gräsmatta, gör att jorden pressas ihop, vilket i sin tur gör att rötterna inte utvecklas och tränger ner i jorden.

Om gräsmattan lämnas utan luftning i åratal, kommer jorden under den att hårdna och släpper då inte igenom gödsel, regnvatten och bevattning. Ju mer packad jorden blir desto sämre växer gräset, det blir glest och till slut dör det.

Fördelar med luftningstekniken
Det absolut bästa med luftning är att sammanpressad jord luckras upp vilket utlöser många positiva effekter, vilka leder till friskt och frodigt gräs:

  • Gräsrötterna tränger ner och breder lätt ut sig i den uppluckrade jorden, vilket gör gräset härdigare, så att det tål sommarhetta och torka.
  • Öppningar/hål som görs i jord och ’grästak’ låter syret tas upp av rotsystemet. Syret hjälper till att hålla svampsjukdomar borta och ökar antalet mikroorganismer som äter upp ’grästak’.
  • Luftning av gräsmattan gör att gödsel och vatten lättare når fram till rötterna vilket i sin tur gör att gräset växer bättre.
  • Tjockt friskt gräs är härdigt och står emot angrepp av skadedjur och ogräs samt ger ditt hem en iögonfallande skönhet.Observera att SBM Life science inte tillhandahåller vertyg för luftning av gräsmattan.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer