Hur ser man att en gräsmatta behöver luftas?

Tecken på att din gräsmatta behöver luftas

Gräsmatteskötsel hänger på några grundläggande arbetsuppgifter: klippa gräset, gödsla det, rensa det från ogräs och luftning. Om du utför dessa fyra regelbundet kommer ditt gräs snabbt att vara på väg mot att bli perfekt. Det är lätt att upptäcka när gräsmattan behöver klippas, gödslas eller är i behov av ogräsbekämpning, men att veta när den behöver luftas är mindre självklart – om du inte känner till symptomen.

I vissa fall, behöver du inte testa gräsmattan för att förstå att den behöver luftas. Jord som trampas mycket på, så den blir kompakt behöver regelbunden luftning. Kompakt jord trycker ihop rötterna och hindrar deras förmåga att uppfylla sin funktion – och hindrar gräsmattan från att bli frodig. Om man ofta kör på din gräsmatta ser ditt gräs antagligen redan glest och långt ifrån idealiskt ut. Ett fordons tyngd – eller t.o.m. en gräsklippares – gör jorden kompakt, så det är viktigt att ändra mönster och riktning när du klipper så att det tar längre tid för den att bli kompakt.

Tung, lerig jord eller jord med ett lager torrt gräs eller halm betyder också att den behöver luftas. Gräsmattor som slits av gångtrafik vissnar snabbt under torrt väder, eller en gräsmatta som innehåller mycket klöver är båda i behov av att bli luftade. Om pölar av vatten har tendens att bildas efter regn och de tar lång tid att torka in visar detta att det vore en fördel att den luftas. Om gräset slutar växa när det är varmt i augusti och jorden känns hård som sten måste du lufta den. Sist men inte minst, om du aldrig luftat din gräsmatta är det stor chans på att det behövs men du kan göra en enkel test för att ställa diagnosen med säkerhet.

Kom-i-håg-lista för luftning

Luftning bör göras när:

  • Det bildas vattenpölar på gräsmattan efter regn.
  • Fordon kör eller parkeras på gräsmattan.
  • Det är svårt att trycka ner en skruvmejsel eller penna i jorden.
  • Jorden är tung och lerig.
  • Gräset blivit tunt fläckvis eller försvunnit helt.Observera att SBM Life science inte tillhandahåller vertyg för luftning av gräsmattan.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer