Hur högt ska jag låta gräset bli på min gräsmatta?

Klippning främjar gräsets tillväxt

Det är lätt att tänka sig gräsmattan som en sammanhängande enhet – ett grönt sjok. Du kommer att lyckas bättre med din gräsmatta om du kommer ihåg att en gräsmatta består av individuella gräsplantor. Precis som andra trädgårdsplantor så mår de bra av att du beskär den, den reagerar och blir kraftigare.

Om du beskär för kraftigt så kommer de inte att ha tillräckligt med blad för att stödja tillväxten. Gräsmattan blir då gles, svag och tunn och får dåligt rotsystem. En sådan gräsmatta utsätts lättare för angrepp av olika slag.

Om du inte klipper gräset tillräckligt ofta så blir plantorna taniga och gräsmattan uppfyller inte längre sitt syfte och det blir tillhåll för skadeinsekter t.ex. larver och till och med små gnagare.

Om du klipper ditt gräs till rätt längd, skapar du en lättskött, torkhärdig gräsmatta som inte lätt faller offer för ogräsinvasioner.

Rekommenderad längd på grässtråna

Det är mycket viktigt för en frisk gräsmatta att den klipps till rätt höjd, men den idealiska höjden varierar beroende på vilket sorts gräs den består av, vilken tid på året det är och jordmån, klimat etc. Den behöver klippas oftare under högsäsongen.

Det viktigaste av allt när det gäller klippning är att gräset aldrig klipps mer än en tredjedel av grässtrånas totala längd vid en klippning. Med andra ord, bestäm idealhöjden för ditt gräs och låt det bli en tredjedel högre. För att ställa in klippbladet ställer du gräsklipparen på ett platt ställe och mäter avståndet till marken.

  • När det gäller kall-säsongsgräs så växer det mest under våren och hösten. Den sortens gräs blir 6-10 cm högt.
  • När det gäller varm-säsongsgräs så växer det mest under sommaren. Den sortens gräs blir 8-20 cm högt.
  • Under period av stark tillväxt förväntas du klippa gräset var 5-7 dag. Men under lågperiod klipper du mer sällan eller inte alls.

Följ dessa råd vad gäller gräsmattans höjd. För att få reda på vad idealhöjden i din region är vänd dig t.ex. till lokala trädgårdsbutiker.

Sätt som mål att ha högre gräs

Det bästa är att gräset alltid får bli så högt som rekommenderas, speciellt under perioder av torka. Kall-säsongsgräs växer vanligen bättre när det får bli lite högre liksom gräs som växer i skugga.

Högre gräs har längre rötter vilket gör det lättare för dem att nå ner till vatten. Högre gräs skuggar också jorden vilket gör att en mindre mängd vatten avdunstar och det hämmar invasion av ogräs i gräsmattan.

Andra råd angående klippning av gräsmattan

  • Klipp när gräset är torrt.
  • Det är bättre för gräsklipparen om den används under den svalaste delen av dagen.
  • Ha alltid vassa blad när du klipper.
  • Klipp i olika mönster och riktningar för att undvika att fåror bildas och att jorden blir kompakt.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer