Höstens larvbekämpning och förebyggande åtgärder

Tidig höst är det högsäsong för larver som äter sig feta inför vintern.

När jordtemperaturen sjunker gräver de sig till 10-20 cm djup där de gömmer sig till våren kommer. Det betyder att tidigt på hösten – alltså innan temperaturerna faller- är det viktigt att få bort larverna och således förebygga en del av de vanligaste problemen när det gäller gräsmattor innan de ens börjat.

På våren när larverna kryper fram ur jorden äter de inte mycket vilket gör det svårare att bekämpa dem. De skador du ser på gräsmattor om våren uppkom redan hösten innan vilket gör det ännu viktigare att ta itu med det problemet på hösten. Om du bekämpar dem på hösten kan du begränsa skadorna väsentligt. Testa det redan i höst.

Larvkontroll med hjälp av spiksandaler

En studie visar att om du går upprepade gånger (3-5 ggr) på en larvskadad gräsmatta med spiksandaler kan larvmängden halveras – bokstavligen.

För mer effektiv bekämpning vattna gräsmattan dagen innan du tänker “spika” den. Genom att tillsätta omkring ca. 0,5-1,5 cm vatten kommer larverna att krypa upp mot ytan – och dina spiksandaler. Vattnet mjukar också upp jorden om den är torr och gör det lättare för piggarna och tränga ner.

Larvbekämpning med hjälp av kultivator

Mycket dött gräs på din gräsmatta skyddar larverna mot eventuellt bekämpningsmedel. Om du tänker bekämpa larver och din gräsmatta täcks av dött gräs som är högre än 1,5-2 cm bör du rensa bort det innan du använder bekämpningsmedel. Olika sorters gräs ska rensas vid olika tidpunkter. Ta reda på när det bör göras innan du sätter igång.

Bevattningstips

Larver trivs i fuktig jord och i glest tunt gräs. Om du sällan vattnar gräsmattan men då rikligt, så kommer tjock grästorv med djupgående rötter att trivas och larver att vantrivas. Den här bevattningsmetoden motverkar även att skalbaggar lägger ägg i din gräsmatta – ägg som förvandlas till larver.

Att sätta för många frön – en taktik

Gör din gräsmatta tjockare genom att så överdrivet rikligt på hösten eller våren. En tjock gräsmatta får både larver och skalbaggar att vantrivas. Men använd inte den tekniken om du behandlar med bekämpningsmedel som innehåller pre-emergent (som hindrar frön att gro) ogräsmedel. Glöm inte att den här taktiken bara är ett av verktygen i din strävan att uppnå en frodig grön gräsmatta.

Håll rent i trädgården

Plocka larver och skadeinsekter för hand när du sår grönsaker och rensar i din trädgård. Släng dem i såpvatten, dela dem med en spade eller kasta dem som fika till närmsta fågel.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer