Förstå dig på de olika typerna av ogräs

Två huvudgrupper ogräs

Ettåriga ogräs

Är frösådda och växer färdigt på en säsong varefter de dör men lämnar efter sig stora mängder frön som kommer att gro kommande säsong. De är snabbväxande och kan således producera mängder av frön som kan förbli livskraftiga i jorden i flera år. Vissa ettåriga ogräs, t.ex. nate och våtarv kan ha flera livscykler varje år. Det gäller att bekämpa dem innan de blommar.

Perenna (fleråriga) ogräs

Kan leva i många år och producerar stora mängder frön varje säsong. De kan övervintra med hjälp av sina kraftiga, tjocka rötter där de lagrar näring, kryprötter eller jordstammar och är därför svårare att bekämpa än de ettåriga. Perenner får nya blad på våren, vilka vanligen vissnar på hösten. Bekämpningen går ut på att döda eller avlägsna alla spår av rötter eller stjälkar.

Bästa sättet att använda ogräsmedel

  1. Försäkra dig om att du väljer rätt sort och relevant mängd av produkten till den yta du ska behandla och beroende på var ogräsen växer. Köp endast det du behöver för en säsong.
  2. Bespruta när det är vindstilla så du inte riskerar att medlet hamnar på plantor du vill ha kvar.
  3. Behandling ger bäst verkan medan ogräset växer aktivt vanligen från mars till september.
  4. Under korta torra perioder ska området bevattnas en eller ett par dagar innan du behandlar det. Emellertid bör du inte behandla alls under längre torka eftersom ogräset inte växer aktivt då.
  5. Håll barn och husdjur borta från behandlade områden tills medlet torkat in.
  6. För gräsätande husdjur t.ex. marsvin, kaniner och sköldpaddor är det bäst att hålla dem borta tills ogräset har dött. Detta för att vissa ogräsmedel kan gör att illasmakande ogräs blir välsmakande och tvärtom.
  7. Och framför allt var försiktig med resterna av medlet. Häll aldrig ut det i avloppssystemet utan läs noga instruktioner på etiketten innan och följ dessa strikt.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer