Det du bör känna till innan du börjar odla frukt

Trädstorlek

De flesta fruktträd finns i tre storlekar: dvärg-, halvdvärg- och standardstorlek. Man måste veta att de rotskott som används för att producera halv-dvärgträd inte påverkar trädets storlek speciellt mycket utan snarare avgör dess anpassningsförmåga till jordmån och klimat (speciellt gäller det vinterhärdighet), motståndskraft mot sjukdomar och insekter och livslängd. Trädstorlekarna nedan gäller för icke beskärda träd. Det bästa är att beskära träden så att du lätt når upp till alla grenarna – för plockning, beskärning och besprutning – när du står på marken eller på en pall eller kort stege.

Dvärg: Låga träd (2-3 meter höga) behöver ett utrymme på 2,5 m diameter var. Kortare träd är lättare att beskära, bespruta och skörda från. Frukten har normalstorlek; träden börjar ge frukt efter 3-5 år. Dvärgträd har kortast livslängd.

Halv-dvärg: Medelstora träd (3-5 meter höga) behöver ett utrymme på 4,5 m i diameter. Årlig beskärning är nödvändig för att bibehålla form och längd. Den här sortens träd ger hundratals frukter per säsong. Man kan börja skörda efter 3-5 år.

Standard: Stora fruktträd som blir 7,5-9 meter höga och behöver ett utrymme på 4,5-9 m i diameter beroende på vilken sorts frukt det är. Stora träd försvårar beskärning, besprutning och skördandet. Träden börjar ge frukt efter 3-5 år och har en livslängd som gör att dina barnbarn kommer att kunna plocka frukt från dem.

Multiympade träd: Är träd som har en eller flera sorters frukt ympade på samma stam och som är idealiska för mindre ytor. Frukterna mognar inte samtidigt vilket gör att du har färsk frukt under en lång period.

När du väljer trädstorlek glöm inte ta hänsyn till skötseln av trädgården. Mindre träd gör att du måste böja dig under grenarna när du komposterar eller klipper gräset.

Rätt beskärning av fruktträd garanterar bra fruktstorlek och kvalitet. Man kan även använda beskärning till att kontrollera trädets storlek och få en art att passa in i det traditionella landskapet, t.ex. frukthäckar. Olika typer av fruktträd behöver olika sorters beskärning för att fortsatt ge goda skördar. Din plantskola, eller en bra bok om fruktodling, är den bästa källan till information om hur man beskär. Det som är viktigast att komma ihåg är att du som ägare till trädet kan bestämma dess storlek och inte behöver låta det växa och bli för stort. Beskärning hjälper dig med det.

Planteringens läge

Sol: Fruktträd kräver sol och ett visst vindskydd. Om det är för blåsigt tenderar träden att växa saktare och behöver dessutom mer vatten.

Jordmån: Undersök jorden innan du planterar – och ta reda på vilken jord som passar till de träd du tänker skaffa. Citrusfrukt gillar sur mark; päron föredrar slam och lera med neutralt pH-värde. Jorden ska vara väl dränerad utom för plommon som föredrar fuktig mark.

Terrängen: Undvik att plantera fruktträd nedanför en kulle eller på lågmark där kylig luft samlas. Tidigt på våren dör ofta blommorna av frost på träd som planteras på lågmark.

Omgivning: Placera träden nära en vattenkälla. Träd som står nära ett hus kan göra att råddjur och andra skadedjur håller sig på avstånd men tänk på att inte plantera de så nära att besprutning kan ställa till problem. Mognande frukt drar till sig vilda djur, däribland fåglar, som lämnar spillning. Körsbärsträd nära en terrass för med sig att utemöbler blir smutsiga. Fallfrukt drar till sig bålgetingar,  vilket kan ställa till problem.

Pollinering: En del fruktträd är självpollinerande medan andra behöver specifika pollineringspartner för att bära frukt. Även självpollinerande träd får mer frukt om de korspollineras. I allmänhet är det  lämpligt att plantera två eller flera sorter av samma frukttyp och det är det bästa sättet att få bra skörd, men glöm inte att de ska blomma ungefär på samma gång. Ett plommonträd som blommar tidigt kan inte korspollinera sig med ett som blommar sent. Ibland kan en dekorativ vildapel korspollinera traditionella äppleträd.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer