Beskära och etablera ett fruktträd

Bygg upp ett vackert träd

Det som är viktigt är att bibehålla en balans mellan trädets tillväxt och mängden och storleken på frukterna. Beskärning gör att trädets näring fokuseras på frukterna.

Det är mycket viktigt att från trädets allra första år börja beskära och etablera dess tillväxt. Ta bort alla döda eller sjuka delar för att få karten att utveckla sig. Det hjälper trädet att från början fokusera på att bära frukt.

Olika sorters fruktträd kräver olika nivåer av beskärning. Äpple- och körsbärsträd är något svårare, de måste beskäras varje säsong för att fortsätta vara produktiva och ge en bra skörd följande år. Att veta vad som bör beskäras är knepigt att lära sig eftersom en del grenar måste bli äldre än andra för att producera frukt. Vinstockar och kiwiträd är enklare och behöver kraftigare beskärning när de bär frukt.

Det är inte bara trädsorten som bestämmer beskärningsmetoden och hur ofta den ska göras utan också vilken variant av frukt det är, hur trädgården sköts, hur mycket vatten som finns tillgängligt och vilken typ av jord trädet växer i.

Visualisera hur det framtida trädet ska se ut innan beskärning och etablering påbörjas

Tänk på hur du skulle vilja att det framtida fruktträdet ska se ut innan du börjar beskära och etablera det. Om du köper ett 1-2 år gammalt träd som redan har planterats och beskurits omsorgsfullt för att få en önskad form, förenklar det ditt beskärningsarbete i stor grad. Då har trädets form etablerats och beskärningen består i huvudsak av att behålla den formen.

De första åren då trädets form etableras är det viktigt att skapa en kraftig stam och grenar som bildar ett ramverk. Stammen ska beskäras från 40 centimeter till 1,5 meter första året. Storleken på den beskurna delen bestämmer fruktträdets slutliga form.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer