Att odla tomater och paprika i behållare

Att välja behållare

Du kommer att lyckas bäst om behållaren är minst 40 cm bred och djup. Stora behållare passar paprika och tomat bäst. Behållare gjorda av trä, lera eller pappersmassa värmer inte upp jorden lika mycket som plastbehållare gör. Om du väljer lera så välj glaserad sådan som hindrar vattnet från att avdunsta genom sidorna.

Undvik mörka färger om du använder plast; de absorberar solljuset, vilket hettar upp jorden och kokar rötterna. Halva whiskytunnor passar bra. Och även 20-litershinkar.

Vad du än använder för material måste det finnas dräneringshål. Sätt behållaren på tegelstenar eller dylikt för att förbättra dränaget.

Använd bra jord

I en behållare får rötterna endast det du ger dem. Ge plantorna en bra bas genom att köpa blomjord som du blandar med lika mycket värme- eller maskkompost. Tänk på att tillsätta tomatgödsel eller kalciumtillskott. Kalcium är livsviktigt för tomaters och paprikors mognad. De flesta tomatgödselmedlen innehåller kalcium. Dessa passar även som gödselmedel till paprikor.

Fyll inte behållarna ända upp till kanten; lämna en marginal på 2 – 5 cm för kompost. Använd barkpellets, strimlad bark, kompost eller säckväv. Kompost minskar avdunstning och hjälper till att hålla nere temperaturen. Om du odlar tomater eller paprika i starkt solljus på en terrass eller garageinfart, sätt grönsaks- och/ eller blomlådorna tätt tillsammans för att isolera tomat- och paprikarötterna.

Brunnar och vattentillförsel

Håll ständigt jorden fuktig. Tidigt på sommaren ska du vattna mindre ofta eftersom rötterna ännu inte har fyllt ut behållaren. När plantan vuxit och sommarvärmen kommer så bör du vattna dagligen. Försäkra dig om att vattnet absorberas av jorden och inte bara rinner igenom det smala utrymme som kan bildas mellan torr jord och behållaren.

Tomat och paprika som odlas i behållare behöver gödslas oftare än de som växer i direkt i marken. Varje gång du vattnar så spolar du bort lite av gödselmedlet så du måste fortsätta gödsla under hela säsongen. Gör det var tionde dag. Bespruta bladen med bladgödsel, t ex med tång- eller fiskemulsion var tredje eller var fjärde vecka.

Relaterade produkter

Läs andra inlägg

Förökning av krukväxter

En del metoder, som t.ex. att ta sticklingar och plantera dem är enkla, medan andra som avläggning är mer tidskrävande. I olikhet med utomhusplantor härstammar

Läs mer