Återställ ordningen

Snabba och effektiva lösningar

Myror är charmiga i naturen, men att ha dem på köksbordet, i badrummet eller på terrassen gör ingen människa glad. 

Myrr är Sveriges mest köpta myrmedel och här berättar vi om några enkla och effektiva sätt att bli av med myrproblemet, inomhus såväl som utomhus.

Allt för ett trivsamt hem fritt från skadedjur

Är Myrr farligt?

Myrr är bekämpningsmedel med aktiva ingredienser som dödar myror antingen vid direktkontakt eller långtidsverkande. Det ska därför hanteras med försiktighet. Följ alltid bruksanvisningarna på förpackningen och förvara alltid myrmedel utom räckhåll för barn och husdjur. Förvara inte tillsammans med mat eller foder.Om ditt barn har fått i sig myrmedel, ring 112 och begär giftinformation.

Katter är mycket känsliga för beståndsdelen deltamethrin och kattägare bör därför använda Myrr D, Myrr till utvattning och Myrr Spray med extra stor försiktighet.

Myrrprodukter ska inte användas på gräsmattor, växter eller i odlingar. Om du har myror i trädgården, använd sockergranulatet Myrr Extra på gångar eller terrassen så tar myrorna med betet till boet.

 


Frågor om Myrr:

  • Vid akut förgiftning, ring 112 och begär giftinformation
  • Vid allmänna frågor om myrmedels giftighet, ring Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00
  • Vid allmänna frågor, ring SBM LifeScience måndag-fredag 8-16 på telefon 040-41 81 80 eller kontakta oss via mail på sweden.info@sbm-company.com

Myror lämnar doftspår

Myror lämnar ett doftspår efter sig när de letar efter mat, så att andra myror kan följa efter. Var därför extra noga med att torka av golvet där du har sett myrorna med vatten och ett vanligt rengöringsmedel.

Myror attraheras av sötsaker

Myror attraheras av sötsaker, så prova med att inte ha frukt eller sötsaker framme om myrorna har tagit sin in i huset på jakt efter mat.

Lämna inte matrester

Var extra noga med att inte låta matrester eller annat som lockar till sig myror ligga åtkomligt – gå ut med soporna regelbundet.

Myror dras till vatten

Myror dras till vatten, så var noga med att torka ordentligt på diskbänken, i handfatet eller badrummet.

Hör du möss i hemmet?

Möss dras till ställen där det finns mat, vatten och skydd.

Myror runt huset?

Skapa en barriär runt trädgården och skydda ditt hem från myrinvasioner.

Öppet fönster?

Det finns många typer av oönskade insekter, både krypande och flygande, som kan invadera ditt hem.

När sommaren kommer och temperaturen blir varmare är det vanligt att få in insekter i hemmet genom öppna fönster.

Allmänt om myror:

I Sverige finns ca. 60 arter och bland de vanligaste räknas röd skogsmyra, hästmyra och svartmyra. Svartmyran, eller trädgårdsmyran som den också kallas, bygger sitt bo i marken och kan finnas både under stenplattorna, i rabatten och i gräsmattan.
Myrorna är allätare och äter bl.a. andra insekter och växtsafter. Om du har myror i trädgården, så är det en god idé att lokalisera myrboet för att se var myrorna kommer ifrån. Utrotning av hela myrstacken stoppar invasionen av myror helt och hållet, men tänk på att även myror fyller in funktion i naturen. De håller rent och utgör föda för t.ex. fåglar och igelkottar. Utrota därför inte myrstackar i onödan. Myrstackar ute i skogen eller långt ifrån byggnader bör lämnas ifred.